Подземна автоматизирана поливна система

Подземна автоматизирана поливна система
За системата са използвани дефлекторни 1804 и роторни разпръсквачи Rainbird 5004, 3504. Системата е автоматизирана с 6 секторен програматор за външен монтаж и електромагнитни клапани 24v. Снабдена и със сензор за дъжд, допринасящ ефективното поливане на зелените площи. Освен поливната система е извършена цялостна подготовка на почвата за озеленяването: фрезоване, насип, торене, подравняване и сеитба с подходящи тревни смески. Поливната система се захранва от сондажна помпа с флуид контрол, който гарантира нейната безопасна работа.    

Вашият коментар