→Доставка на ВиК материали
→Изграждане на цялостни ВиК инсталации за външен и вътрешен водопровод


→Поддръжка на ВиК инсталации
→Подмяна на ВиК инсталации
→Изграждане на резервоари за чиста или дъждовна вода
→Монтаж и пуск на сондажни помпи, потопяеми помпи и самозасмукващи помпи за поливане
→Изграждане и монтаж на системи за повишаване на налягането и жилищни помпени станции
→Изкоп и изграждане на шахти за сондажни помпи и др.

 

 

Използвайте формата за контакти и направете вашето запитване