Поливна система изградена в региона на Стара Загора.

Поливат се 12 дка лешникови насаждения.