Поддръжка и сервиз на поливни системи

By Хелиос СЗ

СЕРВИЗ, ПОДДРЪЖКА Поддръжката е едно от задължителните условия поливната система да функционира правилно. „Хелиос ПС“ ЕООД гарантира пълно сервизно обслужване на специализираните продукти и изгражданите обекти.  Какво означава това? Това означава гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на специализираните продукти. „Хелиос ПС” ЕООД осигурява ремонтиране или замяна на дефектиралите части с нови в най-краткия възможен срок.…

Автоматизирана поливна система и затревяване с тревен чим

By Хелиос СЗ

За системата са използвани дефлекторни  разпръсквачи Rainbird 1804. Автоматизицията е пълна. Използван програматор  ESP-RZX 8 както и wi-fi модул даващ пълен достъп до поливната система през вашият мобилен телефон. За постигане на перфектна тревна покривка, сме затревили чрез полагане на тревен чим. Това е така нареченото жаргонно „бързо затревяване“, поради мигновения ефект от завършена тревна площ. Според предназначението…