Rain Bird

Rain Bird

Поддържани мобилни устройства
Устройства Apple, работещи с операционна система...

Присъединяване  – 1” Ж

Дебит от 0.05 куб. м. до 6.82 куб. м.

Минимално...

Ръчно включване и изключване, чрез завъртане на соленоида на 1/4

1″Ж –...

Ръчно включване и изключване, чрез завъртане на соленоида на 1/4

1″Ж –...

Присъединяване  – 1” Ж

Дебит от 0.05 куб. м. до 6.82 куб. м.

Минимално...