Дефлекторни разпръсквачи

Дефлекторни разпръсквачи
  • Препоръчително налягане 1-2.1 bar
  • Препоръчително налягане 1-2.1 bar