Поддръжка и сервиз на поливни системи

By Хелиос СЗ

СЕРВИЗ, ПОДДРЪЖКА Поддръжката е едно от задължителните условия поливната система да функционира правилно. „Хелиос ПС“ ЕООД гарантира пълно сервизно обслужване на специализираните продукти и изгражданите обекти.  Какво означава това? Това означава гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на специализираните продукти. „Хелиос ПС” ЕООД осигурява ремонтиране или замяна на дефектиралите части с нови в най-краткия възможен срок.…

Поливни системи

By admin

Хелиос СЗ ООД предлага цялостни технически решения за нуждите на автоматизираното поливане, какпково напояване, микро разпръсквачи, системи за мъглуване в оранжерии, градини, паркове, хотелски комплекси, спортни терени и селското стопанство /градинарство, овощни градини, лозя и др.

ВиК услуги

By admin

→Доставка на ВиК материали →Изграждане на цялостни ВиК инсталации за външен и вътрешен водопровод