ПРОДУКТИ

ПРОДУКТИ

Присъединяване  – 1” Ж

Дебит от 0.05 куб. м. до 6.82 куб. м.

Минимално...

Маркуч капков ø16 mm – с компенсиращ капкоотделител за подземно инсталиране,...
дебит 2,3 l/h;

деб. на стената 1,2 mm;

налягане (0,59~4,14) bar;

изискуема филтрация...

дебит 2,3 l/h;

деб. на стената 1,2 mm;

налягане (0,59~4,14) bar;

изискуема филтрация...

дебит 2,3 l/h;

деб. на стената 1,2 mm;

налягане (0,59~4,14) bar;

изискуема филтрация...

  • Налягане на отваряне: 1,0 bar
  • Налягане: 1,38 до 4,14 bar
  • Дебит: 2,3 l/h