За системата са използвани дефлекторни  разпръсквачи Rainbird 1804.

Автоматизицията е пълна. Използван програматор  ESP-RZX 8 както и wi-fi модул даващ пълен достъп до поливната система през вашият мобилен телефон.

За постигане на перфектна тревна покривка, сме затревили чрез полагане на тревен чим. Това е така нареченото жаргонно „бързо затревяване“, поради мигновения ефект от завършена тревна площ.

Според предназначението на двора се избират и тревните чимове – за сянка, тревен чим за слънце, тревни чимове за спортни игрища и др.